Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Atlases procesa atšķirību novērtēšana starptautiskā uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Differences in Personnel Selection Process in an International Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Mg. oec. L. Baltiņa, Cognizant (GB) Limited filiāles Latvijā personāla speciāliste
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Anželika Podžūna Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs Noslēguma darba temats: Atlases procesa atšķirību novērtēšana starptautiskā uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 latviešu avoti, 6 angļu avoti un 3 krievu. Darbam pievienoti pieci pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā tika raksturota uzņēmuma darbība, personāls, globalizācijas ietekme uz mazumtirgotājiem, uzņēmuma attīstība Latvijā, personāla vadība uzņēmumā. Teorētiskajā daļā tika analizēta teorētiskā literatūra, izzināts personāla piesaistes un personāla atlases process. Diplomprojekta praktiskajā daļā tika veikta aptauju anketu un intervijas analīze un atbilžu apkopojums. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Podžūna, A. (2020). Atlases procesa atšķirību novērtēšana starptautiskā uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 65 lpp.
Atslēgas vārdi Perosnāla atlase, H&M, perosnāla plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel selection, H&M, personnel planning
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2020 15:50:33