Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas izstrāde būvniecības nozares praktisko nodarbību laboratorijām profesionālās vidējās izglītības iestādē
Nosaukums angļu valodā Development of labor protection system for construction industry practical training laboratories in vocational institution
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Ieviņš
Recenzents Indra Kārnupa, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Maģistra darba autore: Aiva Apša-Ķīšeniece Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. Oec. profesors Jānis Ieviņš Maģistra darba tēma: “Darba aizsardzības sistēmas izstrāde būvniecības nozares praktisko nodarbību laboratorijām profesionālās vidējās izglītības iestādē” (Development of labor protection system for construction industry practical training laboratories in vocational institution) Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 102 lappusēm (bez pielikumiem). Maģistra darbs satur 17 tabulas, 14 attēlus un 1 pielikumu. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā saraksta ir ietverti 62 informācijas avoti. Galvenie maģistra darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba pētījuma mērķis ir izstrādāt universālu un viegli adaptējamu darba aizsardzības sistēmu būvniecības nozares praktisko mācību norises nodrošināšanai mācību laboratorijās vidējās profesionālās izglītības iestādei. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrots gan Eiropas, gan Latvijas normatīvo aktu kopums, kas reglamentē darba aizsardzības normas būvniecības nozarē un profesionālās izglītības nozarē. Izpētītas un aprakstītas maģistra darbā pielietotās socioloģiskās pētniecības metodes, kā arī specifiskās darba vides riska līmeņu noteikšanas metodes. Analītiskajā daļā tiek apskatīta būvniecības un profesionālās izglītības joma Latvijā un ārzemēs kopumā, kā arī galvenie darba vides riska faktori un arodslimību saslimšanas abās nozarēs. Tiek noteikti darba vides riski un to līmeņi profesionālās vidējās izglītības iestādes praktisko mācību laboratorijās pedagogiem un izglītojamajiem. Izpētīti ārvalstu piemēri. Praktiskajā daļā tiek veikta darba vides riska līmeņu analīze praktisko nodarbību laboratorijām, izstrādi ieteikumi to samazināšanai, kā arī izstrādāts darba aizsardzības sistēmas projekts. Maģistra darbā tiek izmantota darba aizsardzības literatūra, darba aizsardzības normatīvie akti un darba likums, VDI gada pārskati, konferenču materiāli, ārvalstu labās prakses piemēri. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi darba aizsardzība, risku novērtējums, profesionālā vidējā izglītība
Atslēgas vārdi angļu valodā labor protection, risk assessment, vocational education
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2020 13:46:30