Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas izstrāde būvniecības nozares praktisko nodarbību laboratorijām profesionālās vidējās izglītības iestādē
Title in English Development of labor protection system for construction industry practical training laboratories in vocational institution
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Ieviņš
Reviewer Indra Kārnupa, Mg.darba aizsardzība
Abstract Maģistra darba autore: Aiva Apša-Ķīšeniece Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. Oec. profesors Jānis Ieviņš Maģistra darba tēma: “Darba aizsardzības sistēmas izstrāde būvniecības nozares praktisko nodarbību laboratorijām profesionālās vidējās izglītības iestādē” (Development of labor protection system for construction industry practical training laboratories in vocational institution) Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 102 lappusēm (bez pielikumiem). Maģistra darbs satur 17 tabulas, 14 attēlus un 1 pielikumu. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā saraksta ir ietverti 62 informācijas avoti. Galvenie maģistra darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba pētījuma mērķis ir izstrādāt universālu un viegli adaptējamu darba aizsardzības sistēmu būvniecības nozares praktisko mācību norises nodrošināšanai mācību laboratorijās vidējās profesionālās izglītības iestādei. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrots gan Eiropas, gan Latvijas normatīvo aktu kopums, kas reglamentē darba aizsardzības normas būvniecības nozarē un profesionālās izglītības nozarē. Izpētītas un aprakstītas maģistra darbā pielietotās socioloģiskās pētniecības metodes, kā arī specifiskās darba vides riska līmeņu noteikšanas metodes. Analītiskajā daļā tiek apskatīta būvniecības un profesionālās izglītības joma Latvijā un ārzemēs kopumā, kā arī galvenie darba vides riska faktori un arodslimību saslimšanas abās nozarēs. Tiek noteikti darba vides riski un to līmeņi profesionālās vidējās izglītības iestādes praktisko mācību laboratorijās pedagogiem un izglītojamajiem. Izpētīti ārvalstu piemēri. Praktiskajā daļā tiek veikta darba vides riska līmeņu analīze praktisko nodarbību laboratorijām, izstrādi ieteikumi to samazināšanai, kā arī izstrādāts darba aizsardzības sistēmas projekts. Maģistra darbā tiek izmantota darba aizsardzības literatūra, darba aizsardzības normatīvie akti un darba likums, VDI gada pārskati, konferenču materiāli, ārvalstu labās prakses piemēri. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords darba aizsardzība, risku novērtējums, profesionālā vidējā izglītība
Keywords in English labor protection, risk assessment, vocational education
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 29.05.2020 13:46:30