Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Komercbanku aizdevumu maziem un vidējiem uzņēmumiem politikas novērtējums Indijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of Commercial Bank Loan Policy for SMEs in India
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Docents Nadežda Koleda
Anotācija Indijā MVU saskarasarproblēmuiegūtfinansējumu no komercbankām. ŠispētījumsparādaIndijaskomercbankupašreizējopolitiku un to, kā to turpmākuzlabot. ŠajāpētījumāirapskatītasČandigara (Indija) MVU problēmas, un, ņemotvērāIndijasRezervjubankassniegtāsvadlīnijas, autoreizstrādājajaunupolitiku, kas MVU varbūtvienkārša un pārredzama un kasaptverarīvisurisku un obligātosnoteikumus un dokumentus. no RBI. Komercbankāmbūsviegliveiktuzlabojumuspolitikā, lai MVU varētuviegliizmantotfinansējumu
Atslēgas vārdi Finansējums MVU, komercbanku aizdevumu politika, kredītpolitika, aizdevuma attiecības
Atslēgas vārdi angļu valodā SMEs funding, Commercial bank loan policy, credit policy, lending relationship
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2020 13:14:09