Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Komercbanku aizdevumu maziem un vidējiem uzņēmumiem politikas novērtējums Indijā
Title in English Assessment of Commercial Bank Loan Policy for SMEs in India
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nataļja Lāce
Reviewer Docents Nadežda Koleda
Abstract Indijā MVU saskarasarproblēmuiegūtfinansējumu no komercbankām. ŠispētījumsparādaIndijaskomercbankupašreizējopolitiku un to, kā to turpmākuzlabot. ŠajāpētījumāirapskatītasČandigara (Indija) MVU problēmas, un, ņemotvērāIndijasRezervjubankassniegtāsvadlīnijas, autoreizstrādājajaunupolitiku, kas MVU varbūtvienkārša un pārredzama un kasaptverarīvisurisku un obligātosnoteikumus un dokumentus. no RBI. Komercbankāmbūsviegliveiktuzlabojumuspolitikā, lai MVU varētuviegliizmantotfinansējumu
Keywords Finansējums MVU, komercbanku aizdevumu politika, kredītpolitika, aizdevuma attiecības
Keywords in English SMEs funding, Commercial bank loan policy, credit policy, lending relationship
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 29.05.2020 13:14:09