Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Sūdzību pārvaldības procesa pilnveide uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improvement of Claim Handling Process in the Company
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Jānis Mazais
Recenzents Asoc. prof. Māris Jurušs
Anotācija Adata S. Sūdzību pārvaldības procesa pilnveide uzņēmumā: Maģistra darbs / S. Adata, J. Mazais. Rīga: RTU BALTECH maģistra akadēmisko studiju programma „Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2020. 81 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauts 21 attēls, 11 tabulas un 7 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 9 avoti latviešu valodā un 70 avots angļu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus SIA “Stora Enso Packaging” sūdzību pārvaldības procesa vadības pilnveidei un sūdzību attiecības (complaint rate) samazināšanai. Lai sasniegtu mērķi, darba pirmajā daļā aplūkotas tādas procesu pilnveides metodes kā kaizen, DMAIC un darba snieguma rādītāji (KPI), un lai izvērtētu priekšlikumu izdevīgumu, tika apskatīts arī kvalitātes izmaksu jēdziens un tā saistība ar sūdzību pārvaldību. Darba otrajā daļā parādīta pētījuma gaita, kurā tika pētīts uzņēmumā esošais sūdzību pārvaldības process, lai atrastu problēmas cēloņus un pilnveides iespējas, izmantojot kvalitātes instrumentus. Darba trešajā daļā izstrādāti priekšlikumi sūdzību pārvaldības procesa pilnveidei, kuri ir pamatoti ar ekonomisko pamatojumu. Pētījumā secināts, ka būtiskākās problēmas ir novecojusi un ar citām uzņēmuma sistēmām nesasaistīta sūdzību pārvaldības sistēma, kā arī nepietiekami uzraudzīts kvalitātes nodrošināšanas process. Balstoties uz šiem secinājumiem, darbā izvirzīti priekšlikumi: pilnveidot esošo sūdzību pārvaldības sistēmu, lai nodrošinātu tās sasaisti ar pārējām uzņēmuma sistēmām un izveidotu vienotu, klientam sniedzamās atbildes standartu un ražošanas procesā ieviest procesu pieeju, lai pastiprinātu procesa kontroli un izveidotu efektīvu kvalitātes nodrošināšanas procesu.
Atslēgas vārdi sūdzību pārvaldība, procesu pilnveide, kaizen, DMAIC
Atslēgas vārdi angļu valodā claim handling, process improvement, kaizen, DMAIC
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2020 11:23:11