Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darbinieku uzvedības modeļu ietekme uz personāla mainību uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Influence of behavior model on staff turnover in the company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Dr. oec. A. Straujuma, docente
Anotācija Maģistra darba autors: Rūta Jablonska Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Profesore, Dr.oec., Elīna Gaile-Sarkane Maģistra darba temats: Darbinieku uzvedības modeļu ietekme uz personāla mainību uzņēmumā Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp. (neskaitot pielikumus), tajā ir iekļauti 25 attēli, 7 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti (74 avoti) - 11 avoti latviešu valodā, 63 - angļu valodā, un 1 - krievu valodā. Darbam ir pievienoti 9 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētījuma rezultātā ir izstrādāts darbinieku uzvedības modelis, balstoties uz “ķīmijas nozares” uzņēmuma personāla mainību. Jaunizveidotais modelis samazina augsto personāla mainību, un ir balstīts uz trīs aspektiem - darbinieks, vadītājs un vērtībās mijiedarbība. Modeļa dzīves cikls ietver sevī vairākus līmeņus, kuri sastāv no vērtībām un tiek iedalīts pēc prioritātes (1.-3. līmenis), līmeņi ir sagrupēti augošā secība pirmajam līmenim ieņemot pamatlīmeni. Darbības pamatprincips modelim - noteikt iepriekšminētos aspektus un novērst augsto mainību. Izstrādātais darbinieku uzvedības modelis ir pielietojams visās pasaules valstīs. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Jablonska R. (2020). Darbinieku uzvedības modeļu ietekme uz personāla mainību uzņēmumā Maģistra darbs/ R. Jablonska, E. Gaile-Sarkane.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 84 lpp.
Atslēgas vārdi Darbinieki, darbinieku uzvedība, darbinieku uzvedības modelis, personāla mainība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Employees, employee behavior, employee behavior model, staff turnover.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2020 15:10:00