Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Darbinieku uzvedības modeļu ietekme uz personāla mainību uzņēmumā"
Title in English "Influence of behavior model on staff turnover in the company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Dr. oec. A. Straujuma, docente
Abstract Maģistra darba autors: Rūta Jablonska Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Profesore, Dr.oec., Elīna Gaile-Sarkane Maģistra darba temats: Darbinieku uzvedības modeļu ietekme uz personāla mainību uzņēmumā Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp. (neskaitot pielikumus), tajā ir iekļauti 25 attēli, 7 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti (74 avoti) - 11 avoti latviešu valodā, 63 - angļu valodā, un 1 - krievu valodā. Darbam ir pievienoti 9 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētījuma rezultātā ir izstrādāts darbinieku uzvedības modelis, balstoties uz “ķīmijas nozares” uzņēmuma personāla mainību. Jaunizveidotais modelis samazina augsto personāla mainību, un ir balstīts uz trīs aspektiem - darbinieks, vadītājs un vērtībās mijiedarbība. Modeļa dzīves cikls ietver sevī vairākus līmeņus, kuri sastāv no vērtībām un tiek iedalīts pēc prioritātes (1.-3. līmenis), līmeņi ir sagrupēti augošā secība pirmajam līmenim ieņemot pamatlīmeni. Darbības pamatprincips modelim - noteikt iepriekšminētos aspektus un novērst augsto mainību. Izstrādātais darbinieku uzvedības modelis ir pielietojams visās pasaules valstīs. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Jablonska R. (2020). Darbinieku uzvedības modeļu ietekme uz personāla mainību uzņēmumā Maģistra darbs/ R. Jablonska, E. Gaile-Sarkane.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 84 lpp.
Keywords Darbinieki, darbinieku uzvedība, darbinieku uzvedības modelis, personāla mainība.
Keywords in English Employees, employee behavior, employee behavior model, staff turnover.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 28.05.2020 15:10:00