Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu sniedzēju komunikācijas pieeju novērtēšanas modelis"
Nosaukums angļu valodā "Service provider communication approach evaluation model"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Dr. oec. I. Judrupa, asoc. profesore
Anotācija Maģistra darba autore: Ieva Margeviča Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr. oec. Ieva Andersone Maģistra darba temats: Pakalpojumu sniedzēju komunikācijas novērtēšanas modelis Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 25 attēli un 26 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu un 32 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Lasītājam darbs sniedz iespēju iepazīties ar efektīvu komunikāciju ietekmējošiem faktoriem, elektroenerģijas pakalpojumu sniedzēju un klientu attiecību analīzi un pakalpojumu sniedzēju komunikācijas novērtēšanas modeli, kas veidots, atpazīstamības un jaunu klientu piesaistes, kā arī esošo klientu lojalitātes un apmierinātības veicināšanas nolūkos. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Margeviča I. (2020) Pakalpojumu sniedzēju komunikācijas novērtēšanas modelis Maģistra darbs/ I. Margeviča, I. Andersone.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 90 lpp.
Atslēgas vārdi komunikācija,komunikācijas veidi, komunikācijas kanāli, komunikācijas modeļi, pakalpojumu sniedzēju un klientu attiecības,klienta dzīves cikls, elektroenerģijas pakalpojumu sniedzēji
Atslēgas vārdi angļu valodā communication, types of communication, communication channels, communication models, service provider and customer relationships, customer journey, electricity service providers
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2020 12:09:41