Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Spēliskošanas elementu izmantošanas metodoloģija personāla vadīšanā"
Nosaukums angļu valodā "Methodology for using gamification elements in personal management"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Dr. oec. A. Straujuma, docente
Anotācija Maģistra darba autors: Aleksandra Andreičenko Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Docente Iveta Ozoliņa-Ozola Maģistra darba temats: Spēliskošanas elementu izmantošanas metodoloģija personāla vadīšanā. Maģistra darbs rakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, metodoloģijas daļa, empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 15 attēli un 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 2 avoti latviešu, 20 angļu un 8 krievu valodā. Darbam pievienoti četri pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba izstrādes laikā tika analizēta un apkopota informācija par spēliskošanas būtību, vēsturi, veidiem, elementiem, ietekmi, izmantošanas priekšrocībām un riskiem. Darba ietvaros tika veidota spēliskošanas elementu izmantošanas metodoloģija personāla vadīšanā, izstrādātas galvenās vadlīnija spēliskošanas elementu izvēlei un ieviešanai uzņēmumā. Empīriskā pētījuma gaitā tika apstiprināta pētījuma hipotēze, bija pierādīts, ka spēliskošanas elementu izmantošana darba procesos palielina darbinieku efektivitātes un iesaistīšanas līmeņus. Tika izvirzīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi uzņēmumu vadītājiem. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Andreičenko A. (2020) Spēliskošanas elementu izmantošanas metodoloģija personāla vadīšanā. Maģistra darbs/ A. Andreičenko, I. Ozoliņa-Ozola.- Rīga: RTU, UIVI, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 80 lpp.
Atslēgas vārdi Spēliskošana, personāla vadīšana, metodoloģija, spēliskošanas elementi
Atslēgas vārdi angļu valodā Gamification, personal management, mothodology, gamification elements
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2020 02:40:29