Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Spēliskošanas elementu izmantošanas metodoloģija personāla vadīšanā"
Title in English "Methodology for using gamification elements in personal management"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Dr. oec. A. Straujuma, docente
Abstract Maģistra darba autors: Aleksandra Andreičenko Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Docente Iveta Ozoliņa-Ozola Maģistra darba temats: Spēliskošanas elementu izmantošanas metodoloģija personāla vadīšanā. Maģistra darbs rakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, metodoloģijas daļa, empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 15 attēli un 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 2 avoti latviešu, 20 angļu un 8 krievu valodā. Darbam pievienoti četri pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba izstrādes laikā tika analizēta un apkopota informācija par spēliskošanas būtību, vēsturi, veidiem, elementiem, ietekmi, izmantošanas priekšrocībām un riskiem. Darba ietvaros tika veidota spēliskošanas elementu izmantošanas metodoloģija personāla vadīšanā, izstrādātas galvenās vadlīnija spēliskošanas elementu izvēlei un ieviešanai uzņēmumā. Empīriskā pētījuma gaitā tika apstiprināta pētījuma hipotēze, bija pierādīts, ka spēliskošanas elementu izmantošana darba procesos palielina darbinieku efektivitātes un iesaistīšanas līmeņus. Tika izvirzīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi uzņēmumu vadītājiem. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Andreičenko A. (2020) Spēliskošanas elementu izmantošanas metodoloģija personāla vadīšanā. Maģistra darbs/ A. Andreičenko, I. Ozoliņa-Ozola.- Rīga: RTU, UIVI, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 80 lpp.
Keywords Spēliskošana, personāla vadīšana, metodoloģija, spēliskošanas elementi
Keywords in English Gamification, personal management, mothodology, gamification elements
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 28.05.2020 02:40:29