Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Izturīga pret finanšu krīzes investīciju portfeļa veidošana un pārvaldīšana
Nosaukums angļu valodā Management of Investment Portfolio Resistant to Financial Crisis
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents Dr. oec. J. Bistrova, docente
Anotācija Maģistra darba autors: Savins Artis Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Kozlovkis Konstantīns, asoc. prof., Dr.oec Maģistra darba temats: Pret finanšu krīzēm izturīga investīciju portfeļa izveidošana un pārvaldīšana. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp, tajā iekļauti 6 attēli, 28 tabulas, 15 formulas. Izmantotās literatūras sarakstā ietverti: 78 zinātnieskie raksti angļu valodā, kā arī 9 tiešsaistes resursi angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Izmantojot korelācijas analīzi, iespējams noteikt IKP pieauguma ietekmējošos indikatorus, kas turpmāk izmantojami ekonomisko recesiju prognozēšanā. Iespējams izveidot ekonomiskās recesijas prognozēšanas modeli, izmantojot šādus indikatorus: bezdarba pieteikumu skaita izmaiņas ar viena ceturkšņa nobīdi; ar lauksaimniecības nozari nesaistīto nodarbināto darbinieku skaita izmaiņas; patērētāju cenu indeksu; ,,Moody’s” 10 gadu Baa reitinga korporatīvās obligācijas ienesīgumam; 10 gadu valdības un Baa reitinga korporatīvās obligācijas ienesīguma starpību. Pret ekonomisko recesiju izturīga investīciju portfeļa izveidei, izšķiroša nozīme ir tāda ekonomisko recesiju prognozēšanas modeļa izveidei, kas prognozē uzņēmējdarbības cikla pagrieziena punktus. Attiecīgi, prognozējot uzņēmējdarbības cikla pagrieziena punktus, izdarāmas izmaiņas investīciju portfelī, iekļaujot tādus uzņēmumus, kuru akciju cenas vēsturiskajās ekonomiskajās recesijās ir uzrādījušas augstākus atdeves rādītājus kā tirgus indekss. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Savins, Artis. (2020). ,,Pret finanšu krīzēm izturīga investīciju portfeļa izveidošana un pārvaldīšana”. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF, UIVI, maģistra akadēmiskā studiju programma «Uzņēmējdarbības finanses» 80 lpp.
Atslēgas vārdi Investīciju portfelis, investīciju portfeļa pārvaldīšana, finanšu krīžu prognozēšana, logit regresija
Atslēgas vārdi angļu valodā Investment portfolio, investment portfolio management, financial crisis forecast, logit regression
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2020 18:04:54