Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Izturīga pret finanšu krīzes investīciju portfeļa veidošana un pārvaldīšana
Title in English Management of Investment Portfolio Resistant to Financial Crisis
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Kozlovskis
Reviewer Dr. oec. J. Bistrova, docente
Abstract Maģistra darba autors: Savins Artis Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Kozlovkis Konstantīns, asoc. prof., Dr.oec Maģistra darba temats: Pret finanšu krīzēm izturīga investīciju portfeļa izveidošana un pārvaldīšana. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp, tajā iekļauti 6 attēli, 28 tabulas, 15 formulas. Izmantotās literatūras sarakstā ietverti: 78 zinātnieskie raksti angļu valodā, kā arī 9 tiešsaistes resursi angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Izmantojot korelācijas analīzi, iespējams noteikt IKP pieauguma ietekmējošos indikatorus, kas turpmāk izmantojami ekonomisko recesiju prognozēšanā. Iespējams izveidot ekonomiskās recesijas prognozēšanas modeli, izmantojot šādus indikatorus: bezdarba pieteikumu skaita izmaiņas ar viena ceturkšņa nobīdi; ar lauksaimniecības nozari nesaistīto nodarbināto darbinieku skaita izmaiņas; patērētāju cenu indeksu; ,,Moody’s” 10 gadu Baa reitinga korporatīvās obligācijas ienesīgumam; 10 gadu valdības un Baa reitinga korporatīvās obligācijas ienesīguma starpību. Pret ekonomisko recesiju izturīga investīciju portfeļa izveidei, izšķiroša nozīme ir tāda ekonomisko recesiju prognozēšanas modeļa izveidei, kas prognozē uzņēmējdarbības cikla pagrieziena punktus. Attiecīgi, prognozējot uzņēmējdarbības cikla pagrieziena punktus, izdarāmas izmaiņas investīciju portfelī, iekļaujot tādus uzņēmumus, kuru akciju cenas vēsturiskajās ekonomiskajās recesijās ir uzrādījušas augstākus atdeves rādītājus kā tirgus indekss. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Savins, Artis. (2020). ,,Pret finanšu krīzēm izturīga investīciju portfeļa izveidošana un pārvaldīšana”. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF, UIVI, maģistra akadēmiskā studiju programma «Uzņēmējdarbības finanses» 80 lpp.
Keywords Investīciju portfelis, investīciju portfeļa pārvaldīšana, finanšu krīžu prognozēšana, logit regresija
Keywords in English Investment portfolio, investment portfolio management, financial crisis forecast, logit regression
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 27.05.2020 18:04:54