Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ārpakalpojumu kvalitātes novērtēšanas modelis loģistikas uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Model for outsourcing quality assessment for logistic companies"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Dr. oec. J. Mazais, vadošais pētnieks
Anotācija Noslēguma darba autors: Ilze Deksne Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Ārpakalpojumu kvalitātes novērtēšanas modelis loģistikas uzņēmumos Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 15 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu un 45 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma rezultātā ir izstrādāts ārpakalpojumu kvalitātes novērtēšanas modelis loģistikas uzņēmumiem, balstoties uz specifiski loģistikas nozarei atbilstošiem kvalitātes rādītājiem. Modeļa struktūra ir balstīta uz loģistikas nozares kvalitātes pamata rādītājiem un tā pamatā ir četras loģistikas kvalitātes pamata grupas – izmaksas, laiks, produkts un kvalitāte. Izstrādātais modelis tiek pielietots esošā loģistikas ārpakalpojumu uzņēmumā kā rezultātā tiek veikts uzņēmuma ārpakalpojumu kvalitātes novērtējums. Balstoties uz sasniegtajiem rezultātiem ir iespējams noteikt ārpakalpojumu kvalitātes uzlabošanas virzienus. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Deksne I. (2020) Ārpakalpojumu kvalitātes novērtēšanas modelis loģistikas uzņēmumos Maģistra darbs/ I. Deksne, R. Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 81.lpp.
Atslēgas vārdi ārpakalpojumi, loģistika, kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā outsourcing, logistics, quality
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2020 15:50:43