Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Ārpakalpojumu kvalitātes novērtēšanas modelis loģistikas uzņēmumos"
Title in English "Model for outsourcing quality assessment for logistic companies"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Dr. oec. J. Mazais, vadošais pētnieks
Abstract Noslēguma darba autors: Ilze Deksne Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Ārpakalpojumu kvalitātes novērtēšanas modelis loģistikas uzņēmumos Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 15 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu un 45 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma rezultātā ir izstrādāts ārpakalpojumu kvalitātes novērtēšanas modelis loģistikas uzņēmumiem, balstoties uz specifiski loģistikas nozarei atbilstošiem kvalitātes rādītājiem. Modeļa struktūra ir balstīta uz loģistikas nozares kvalitātes pamata rādītājiem un tā pamatā ir četras loģistikas kvalitātes pamata grupas – izmaksas, laiks, produkts un kvalitāte. Izstrādātais modelis tiek pielietots esošā loģistikas ārpakalpojumu uzņēmumā kā rezultātā tiek veikts uzņēmuma ārpakalpojumu kvalitātes novērtējums. Balstoties uz sasniegtajiem rezultātiem ir iespējams noteikt ārpakalpojumu kvalitātes uzlabošanas virzienus. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Deksne I. (2020) Ārpakalpojumu kvalitātes novērtēšanas modelis loģistikas uzņēmumos Maģistra darbs/ I. Deksne, R. Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 81.lpp.
Keywords ārpakalpojumi, loģistika, kvalitāte
Keywords in English outsourcing, logistics, quality
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 27.05.2020 15:50:43