Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga komunikācijas modelis tabakas nozares uzņēmējiem"
Nosaukums angļu valodā "Marketing communication model for tobacco industry entrepreneurs"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Dr. oec. T. Tambovceva, profesore
Anotācija Noslēguma darba autors: Signija Stepanova-Sprūdža Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Mārketinga komunikāciju modelis tabakas nozares uzņēmējiem Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 104 lpp., tajā iekļauti 36 attēli, 23 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu un 38 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma rezultātā ir izstrādāts mārketinga komunikāciju modelis tabakas nozares uzņēmējiem, kas saīsina komunikācijas aktivitāšu plāna izstrādes laiku. Jaunizveidotais modelis balstīts uz četriem aspektiem: produkts un tā īpašību izcelšana, produkta cena un tās veidošana atbilstoši tirgus situācijai, sadale un izvietojums jeb produkta izplatīšanas stratēģija, virzīšana tirgū jeb attiecību veidošana ar iesaistītajām pusēm. Modeļa dzīves cikls sevī ietver vairākus posmus: uzņēmuma un produkta analīze, likumdošanas izpēte, komunikācijas variantu atlase, plāna sastādīšana, stratēģijas ieviešana un rezultātu analīze. Modeļa darbības pamatprincips ir noteikt iepriekšminēto aspektu reklāmas un komunikācijas variantus, kurus atļauj veikt uzņēmuma darbības valsts nacionālā likumdošana. Izstrādātais mārketinga komunikāciju modelis ir pielietojams visās pasaules valstīs. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Stepanova-Sprūdža S. (2020) Mārketinga komunikāciju modelis tabakas nozares uzņēmējiem Maģistra darbs/ S. Stepanova-Sprūdža, R. Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 104 lpp.
Atslēgas vārdi mārketings modelis tabakas produkti komunikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing model tobacco products communication
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2020 13:08:56