Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mārketinga komunikācijas modelis tabakas nozares uzņēmējiem"
Title in English "Marketing communication model for tobacco industry entrepreneurs"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Dr. oec. T. Tambovceva, profesore
Abstract Noslēguma darba autors: Signija Stepanova-Sprūdža Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Mārketinga komunikāciju modelis tabakas nozares uzņēmējiem Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 104 lpp., tajā iekļauti 36 attēli, 23 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu un 38 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma rezultātā ir izstrādāts mārketinga komunikāciju modelis tabakas nozares uzņēmējiem, kas saīsina komunikācijas aktivitāšu plāna izstrādes laiku. Jaunizveidotais modelis balstīts uz četriem aspektiem: produkts un tā īpašību izcelšana, produkta cena un tās veidošana atbilstoši tirgus situācijai, sadale un izvietojums jeb produkta izplatīšanas stratēģija, virzīšana tirgū jeb attiecību veidošana ar iesaistītajām pusēm. Modeļa dzīves cikls sevī ietver vairākus posmus: uzņēmuma un produkta analīze, likumdošanas izpēte, komunikācijas variantu atlase, plāna sastādīšana, stratēģijas ieviešana un rezultātu analīze. Modeļa darbības pamatprincips ir noteikt iepriekšminēto aspektu reklāmas un komunikācijas variantus, kurus atļauj veikt uzņēmuma darbības valsts nacionālā likumdošana. Izstrādātais mārketinga komunikāciju modelis ir pielietojams visās pasaules valstīs. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Stepanova-Sprūdža S. (2020) Mārketinga komunikāciju modelis tabakas nozares uzņēmējiem Maģistra darbs/ S. Stepanova-Sprūdža, R. Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 104 lpp.
Keywords mārketings modelis tabakas produkti komunikācija
Keywords in English marketing model tobacco products communication
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 27.05.2020 13:08:56