Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšanas teorētiskie un praktiskie aspekti pakalpojumu uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Theoretical and practical aspects of customer service quality evaluation in service companies"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Dr. oec. I. Judrupa, asoc. profesore
Anotācija Noslēguma darba autors: Monta Skruļe Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec, docente Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšanas teorētiskie un praktiskie aspekti pakalpojumu uzņēmumos Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 1.tabula, 0 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu, 21 angļu, valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Maģistra darba ietvaros tika analizēta pakalpojumu sniedzēju nozare un kvalitatīvas klientu apkalpošanas ietekmējošie faktori. Tiek aplūkoti klientu apkalpošanas modeļi, kā arī pakalpojumu servisa modeļu attīstība Pasaulē un Latvijā. Balstoties uz maģistra darba iegūtajiem un apkopotajiem datiem, tika izveidots ietekmējošo faktoru kvalitatīvas klientu apkalpošanas modelis, kas ietver sevī 6 posmus, kuri ietekmē kvalitatīvu klientu apkalpošanu un sniedz iespēju izvairīties no kļūdām. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Monta Skruļe (2020) Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšanas teorētiskie un praktiskie aspekti pakalpojumu uzņēmumos Maģistra darbs/ M.Skruļe / R. Greitāne- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 93lpp.
Atslēgas vārdi Klientu apkalpošana, Novērtēšana, Kvalitāte, Pakalpojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer Service, Evaluation, Quality, Service
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2020 13:08:56