Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšanas teorētiskie un praktiskie aspekti pakalpojumu uzņēmumos"
Title in English "Theoretical and practical aspects of customer service quality evaluation in service companies"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Dr. oec. I. Judrupa, asoc. profesore
Abstract Noslēguma darba autors: Monta Skruļe Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec, docente Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšanas teorētiskie un praktiskie aspekti pakalpojumu uzņēmumos Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 1.tabula, 0 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu, 21 angļu, valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Maģistra darba ietvaros tika analizēta pakalpojumu sniedzēju nozare un kvalitatīvas klientu apkalpošanas ietekmējošie faktori. Tiek aplūkoti klientu apkalpošanas modeļi, kā arī pakalpojumu servisa modeļu attīstība Pasaulē un Latvijā. Balstoties uz maģistra darba iegūtajiem un apkopotajiem datiem, tika izveidots ietekmējošo faktoru kvalitatīvas klientu apkalpošanas modelis, kas ietver sevī 6 posmus, kuri ietekmē kvalitatīvu klientu apkalpošanu un sniedz iespēju izvairīties no kļūdām. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Monta Skruļe (2020) Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšanas teorētiskie un praktiskie aspekti pakalpojumu uzņēmumos Maģistra darbs/ M.Skruļe / R. Greitāne- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 93lpp.
Keywords Klientu apkalpošana, Novērtēšana, Kvalitāte, Pakalpojums
Keywords in English Customer Service, Evaluation, Quality, Service
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 27.05.2020 13:08:56