Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas uzlabošana lauksaimniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improvement of Occupational Health and Safety System in Agriculture Company
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Ieviņš
Recenzents Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Anotācija Maģistra darba autore: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Darba un civilās aizsardzības institūta studente Madara Pavāre. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr. oec. Jānis Ieviņš. Maģistra darba tēma: Darba aizsardzības sistēmas uzlabošana lauksaimniecības uzņēmumā. Maģistra darba mērķis: pilnveidot darba aizsardzības sistēmu lauksaimniecības uzņēmumā. 1. Maģistra darba teorētiskajā daļā, tiek pētīta darba aizsardzības likumdošana, kura ir pamats darba aizsardzības sistēmas izveidē, normatīvie akti, kas attiecināmi uz lauksaimniecības nozari, kā arī sniegta informācija par metodēm, kuras tika pielietotas darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai. 2. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek raksturota lauksaimniecības nozare, sniegts pētāmajos uzņēmumos veikto darbu apraksts, kā arī tika veikta darba vides risku identifikācija un novērtēšana. 3. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek novērtēti tie riski, kuri tika identificēti kā augsta līmeņa riski, pielietojot dažādas riska novērtēšanas metodes, kā arī it izstrādātas vadlīnijas un ieteikumi, kā šos riskus samazināt līdz pieņemamam riska līmenim. Par pētījuma avotiem tika izmantoti Latvijas Republika un Eiropas Savienības normatīvie akti, Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts Darba inspekcijas dati, darba aizsardzības literatūra, uzņēmumu izpētē iegūtie dati, uzņēmuma iekšējie normatīvie akti, interneta resursi un lekciju konspekti. Maģistra darba apjoms ir 91 lpp (bez pielikumiem). Darbā ir iekļauti 26 attēli un 21 tabula, darbam pievienoti 4 pielikumi. Darbā izmantoti 40 informācijas avoti, no kuriem ir 10 svešvalodās. Pētījumā iegūtos rezultātus ieteicams ieviest pētāmajā uzņēmumā, kā arī līdzīga veida lauksaimniecības uzņēmumos, kā, piemēram, sadarbības partneru saimniecībās, lai uzlabotu un pilnveidotu darba aizsardzības sistēmu.
Atslēgas vārdi bioloģiskā lauksaimniecība, darba aizsardzība riska faktori, darba vides uzlabošana
Atslēgas vārdi angļu valodā biological afarming, occupational safety, risk factors, improvement of work environment
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2020 11:02:16