Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas uzlabošana lauksaimniecības uzņēmumā
Title in English Improvement of Occupational Health and Safety System in Agriculture Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Ieviņš
Reviewer Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Abstract Maģistra darba autore: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Darba un civilās aizsardzības institūta studente Madara Pavāre. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr. oec. Jānis Ieviņš. Maģistra darba tēma: Darba aizsardzības sistēmas uzlabošana lauksaimniecības uzņēmumā. Maģistra darba mērķis: pilnveidot darba aizsardzības sistēmu lauksaimniecības uzņēmumā. 1. Maģistra darba teorētiskajā daļā, tiek pētīta darba aizsardzības likumdošana, kura ir pamats darba aizsardzības sistēmas izveidē, normatīvie akti, kas attiecināmi uz lauksaimniecības nozari, kā arī sniegta informācija par metodēm, kuras tika pielietotas darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai. 2. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek raksturota lauksaimniecības nozare, sniegts pētāmajos uzņēmumos veikto darbu apraksts, kā arī tika veikta darba vides risku identifikācija un novērtēšana. 3. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek novērtēti tie riski, kuri tika identificēti kā augsta līmeņa riski, pielietojot dažādas riska novērtēšanas metodes, kā arī it izstrādātas vadlīnijas un ieteikumi, kā šos riskus samazināt līdz pieņemamam riska līmenim. Par pētījuma avotiem tika izmantoti Latvijas Republika un Eiropas Savienības normatīvie akti, Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts Darba inspekcijas dati, darba aizsardzības literatūra, uzņēmumu izpētē iegūtie dati, uzņēmuma iekšējie normatīvie akti, interneta resursi un lekciju konspekti. Maģistra darba apjoms ir 91 lpp (bez pielikumiem). Darbā ir iekļauti 26 attēli un 21 tabula, darbam pievienoti 4 pielikumi. Darbā izmantoti 40 informācijas avoti, no kuriem ir 10 svešvalodās. Pētījumā iegūtos rezultātus ieteicams ieviest pētāmajā uzņēmumā, kā arī līdzīga veida lauksaimniecības uzņēmumos, kā, piemēram, sadarbības partneru saimniecībās, lai uzlabotu un pilnveidotu darba aizsardzības sistēmu.
Keywords bioloģiskā lauksaimniecība, darba aizsardzība riska faktori, darba vides uzlabošana
Keywords in English biological afarming, occupational safety, risk factors, improvement of work environment
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 27.05.2020 11:02:16