Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Rail Baltica projekta potenciālā ietekme uz Salaspils attīstību
Nosaukums angļu valodā Potential Impact of Rail Baltica Project on Development of Salaspils
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Inesa Bušovska
Recenzents Asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Bakalaura darba autore Elīza Anna Mellēna savu darbu izstrādājusi par tēmu “Rail Baltica projekta potenciālā ietekme uz Salaspils attīstību”. Izstrādātā darba zinātniskā vadītāja ir nodaļas vadītāja, Mg. oec. Inesa Bušovska. Darba mērķis ir veicot padziļinātu izpēti par Rail Baltica projektu, identificēt kā projekts ietekmēs Salaspils novada attīstību, izveidojot tajā intermodālo loģistikas centru un, balstoties uz pieejamo informāciju, tās analīzi, apzināt ieguvumus un riskus, kas potenciāli varētu rasties Salaspilī no Rail Baltica projekta būvniecības un/vai ekspluatācijas. Darba pirmajā daļā tika apskatīts Rail Baltica teorētiskais ietvars – projekta attīstības gaita, finanšu ieguvumi, kā arī projekta ieguvumi un riski. Darba analītiskajā daļā tika izpētīts Salaspils novada sociālekonomiskais raksturojums, Rail Baltica intermodālā loģistikas centra ietekme uz pilsētvidi, loģistikas centra plānotie ienākumi un izdevumu un loģistikas centra ieguvumi, riski. Projekta daļā tiek apskatīta intermodālā loģistikas centra darbības ietekme uz Salaspils novadu. Tiek aprēķināts kā potenciāli loģistikas centrs ietekmēs Salaspils budžetu un tiek noteikti Salaspils attīstības ieguvumi un riski no projekta. Darbs ir izstrādāts uz 58 lapaspusēm un ietver 10 attēlus, 18 tabulas.
Atslēgas vārdi Rail Baltica, dzelzceļa attīstības ietekme, loģistikas centrs, sociālekonomiskie rādītāji, teritoriju attīstība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Rail Baltica, the impact of the railway’s development, logistics center, socio-economical indicators, the development of territory.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2020 00:36:08