Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Ražošanas kvalitātes uzraudzība SIA "Schwenk Latvija"
Nosaukums angļu valodā "Manufacturing quality maintenance in "Schwenk Latvija" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Jānis Pildavs
Recenzents Dr.oec., Anita Straujuma
Anotācija Lejnieks K. Ražošanas kvalitātes uzraudzība SIA “Schwenk Latvija”: Maģistra darbs / K. Lejnieks, J. Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2020. 99 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 99 lpp., tajā iekļauti 50 attēli, 13 tabulas, 4 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 35 avoti angļu valodā, 18 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir novērtēt SIA ‘‘Schwenk Latvija’’ ražošanas procesu un ar to saistītos ietekmes faktorus, lai sniegtu priekšlikumus izejmateriālu sagatavošanas procesa pilnveidei. Pirmajā darba daļā apskatīti teorētiskie aspekti procesu vadībai un pilnveidei. Pirmajā daļā aprakstītas dažādas procesu pilnveides un risku analīzes metodes. Teorētiskais pamats tiks izmantots 2. un 3. daļā, lai analizētu ražošanas procesus un sniegtu redzējumu par ražošanas procesu pilnveidošanu. Otrajā darba daļā tiks veikta uzņēmuma izpēte. Tiks aprakstīts faktiskais ražošanas process, uzņēmuma struktūra, kvalitātes vadības sistēma, kā arī uzņēmuma finansiālais pārskats. Padziļināti tiks pētīts ražošanas process, pielietotas metodes, kas aprakstītas 1 daļā. Rezultāti tiks izmantoti, lai piedāvātu risinājumu par procesu uzlabošanu darba 3. daļā. Trešajā darba daļā piedāvāts risinājums, pārbaudīta uzlabojuma ietekme, ieguvumi, kā arī ietekme uz kvalitātes vadības sistēmu. Nozīmīgākais secinājums: Lai arī uzņēmumā ir ieviesta integrēta vadības sistēma, kas aptver 4 kvalitātes standartus, tas nenozīmē, ka visi procesi organizācijā tiek vadīti efektīvi un sasniedz augstāko iespējamo kvalitāti. Priekšlikumi turpmākiem uzlabojumiem: Ieviest statistiskās procesa kontroles rīkus prioritārā secībā tiem ražošanas procesiem, kas identificējami ar vislielāko ietekmi uz kvalitāti un energoietilpību.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadība ražošana sixsigma procesa veiktspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā quality management production sixsigma process capability
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2020 17:21:44