Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Ražošanas kvalitātes uzraudzība SIA "Schwenk Latvija"
Title in English "Manufacturing quality maintenance in "Schwenk Latvija" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Pildavs
Reviewer Dr.oec., Anita Straujuma
Abstract Lejnieks K. Ražošanas kvalitātes uzraudzība SIA “Schwenk Latvija”: Maģistra darbs / K. Lejnieks, J. Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2020. 99 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 99 lpp., tajā iekļauti 50 attēli, 13 tabulas, 4 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 35 avoti angļu valodā, 18 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir novērtēt SIA ‘‘Schwenk Latvija’’ ražošanas procesu un ar to saistītos ietekmes faktorus, lai sniegtu priekšlikumus izejmateriālu sagatavošanas procesa pilnveidei. Pirmajā darba daļā apskatīti teorētiskie aspekti procesu vadībai un pilnveidei. Pirmajā daļā aprakstītas dažādas procesu pilnveides un risku analīzes metodes. Teorētiskais pamats tiks izmantots 2. un 3. daļā, lai analizētu ražošanas procesus un sniegtu redzējumu par ražošanas procesu pilnveidošanu. Otrajā darba daļā tiks veikta uzņēmuma izpēte. Tiks aprakstīts faktiskais ražošanas process, uzņēmuma struktūra, kvalitātes vadības sistēma, kā arī uzņēmuma finansiālais pārskats. Padziļināti tiks pētīts ražošanas process, pielietotas metodes, kas aprakstītas 1 daļā. Rezultāti tiks izmantoti, lai piedāvātu risinājumu par procesu uzlabošanu darba 3. daļā. Trešajā darba daļā piedāvāts risinājums, pārbaudīta uzlabojuma ietekme, ieguvumi, kā arī ietekme uz kvalitātes vadības sistēmu. Nozīmīgākais secinājums: Lai arī uzņēmumā ir ieviesta integrēta vadības sistēma, kas aptver 4 kvalitātes standartus, tas nenozīmē, ka visi procesi organizācijā tiek vadīti efektīvi un sasniedz augstāko iespējamo kvalitāti. Priekšlikumi turpmākiem uzlabojumiem: Ieviest statistiskās procesa kontroles rīkus prioritārā secībā tiem ražošanas procesiem, kas identificējami ar vislielāko ietekmi uz kvalitāti un energoietilpību.
Keywords kvalitātes vadība ražošana sixsigma procesa veiktspēja
Keywords in English quality management production sixsigma process capability
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 26.05.2020 17:21:44