Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Jelgavas pilsētas zīmola koncepcijas attīstība
Nosaukums angļu valodā Development of Jelgava City Brand Concept
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Aleksandra Mihņenoka
Recenzents Zin.asistents T.Kreicbergs
Anotācija Maģistra darba tēma ir Jelgavas pilsētas zīmola koncepcijas attīstība. Maģistra darba mērķis ir izpot pilsētas zīmola veidošanas nosacījumus un izanalizējot Jelgavas pilsētas esošo situāciju, izstrādāt rekomendācijas Jelgavas pilsētas zīmola pilnveidošanai. Darba pirmajā daļā tiek apkopota informācija par teritorialā mārketinga būtību, teritoriālo zīmolu un tā veidošanās procesu, vēršot uzmanību uz svarīgākajiem terminiem un nosakot nepieciešamos procesus lai pilnveidotu Jelgavas pilsētas zīmolu. Teritorijas mārketinga mērķis ir sekmēt teritorijas attīstību un apmierināt tās lietotāju vajadzības, lai izveidotu veiksmīgu pilsētas zīmolu un izveidotu noturīgu saikni ar patērētājiem un potenciāliem lietotājiem ir jāizmanto pārdomāts zīmola menedžments. Otrajā daļā tiek analizēta Jelgavas pilsētas esošās situācijas situācija, nosakot pilsētas identitāti. Apskatot Jelgavas pilsētas un tās zīmola elementus iespējams secināt, ka patlaban pilsētas zīmolam ir izstrādādi atsevišķi vizuālie un grafiskie elementi, tomēr lai mērtiecīgi veicinātu pilsētas atpazīšanu ir jāpilnveido Jelgavas pilsetas zīmols. Balstoties uz teorētiskās analīzes rezultātiem un esošās situācijas analīzes, darba trešajā daļā analizējot teritorijas mērķauditorijas viedokli, tiek izstrādatas rekomendācijas Jelgavas pilsētas zīmola pilnveidošanai, jo patlaban Jelgavas pilsētas zīmols ir sadrumstalots un neskatoties uz pozitīvajiem sasniegumiem, zīmola atpazīstamība ir vēl jāveicina, tādēļ Jelgavas pilsētas zīmols ir jāpilnveido trīs galvenajās mērķauditorijas grupās – iedzīvotaji,uzņēmējdarbības veicēji un viesi. Darba apjoms ir 86 lapaspuses, kuras satur 5 tabulas un 41 attēlus un papildina 2pielikumi.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: teritoriālais mārketings, teritoriālais zīmols, zīmola veidošanās
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: territorial marketing, territorial brand, brand formation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2020 14:24:23