Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai SIA "Fazer Latvija"
Nosaukums angļu valodā "Process approach for quality system development in "Fazer Latvija" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Pildavs
Recenzents Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Anotācija Vanaga I. Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai SIA “Fazer Latvija”: Maģistra darbs / I.Vanaga, J. Pildavs. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2020. – 85 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms 85 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 27 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu valodā un 35 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Darba mērķis ir veikt SIA Fazer Latvija ražošanas un plānošanas procesa analīzi, un kvalitātes sistēmas analīzi, lai izstrādātu priekšlikumus procesu pilnveidei. Pirmajā darba daļā apzināta dažādos literatūras avotos esošā informācija par kvalitātes vadības sistēmu, procesu pieeju, procesu plānošanu, kā arī apzinātas metodes, ko autore pielietos ražošanas un kvalitātes sistēmas un to ietekmējošo faktoru novērtēšanai. Otrajā daļā veikta SIA “Fazer Latvija” kvalitātes sistēmas analīze atbilstoši standarta ISO 22000:2018 prasībām, pamatprocesa analīze, SVID analīze un uzņēmuma ekonomisko rādītāju novērtējums. Trešajā daļā veikta uzņēmuma pamatprocesa vērtību plūsmas analīze, izstrādāti rīki un pasākumi SIA “Fazer Latvija” darbības uzlabošanai. Noteikti pilnveides pasākumu ieviešanas termiņi un izmaksas kopējās sistēmas uzlabošanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – procesu sakārtošana uzņēmumā nodrošina atbilstošu dokumentu vadību, informācijas apmaiņu, lietderīgu datu ievākšanu un analīzi, kas ļauj uzņēmumam saprast katras neatbilstības cenu un sniedz iespēju ar preventīvām darbībām novērst vai līdz minimumam samazināt, iespējamo kļūdu rašanos.
Atslēgas vārdi Procesu pieeja, ražošanas vadīšana, kvalitāte, ražošana, plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Process approach, production management, qualit, production, planning
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2020 13:40:13