Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai SIA "Fazer Latvija"
Title in English "Process approach for quality system development in "Fazer Latvija" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Pildavs
Reviewer Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Abstract Vanaga I. Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai SIA “Fazer Latvija”: Maģistra darbs / I.Vanaga, J. Pildavs. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2020. – 85 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms 85 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 27 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu valodā un 35 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Darba mērķis ir veikt SIA Fazer Latvija ražošanas un plānošanas procesa analīzi, un kvalitātes sistēmas analīzi, lai izstrādātu priekšlikumus procesu pilnveidei. Pirmajā darba daļā apzināta dažādos literatūras avotos esošā informācija par kvalitātes vadības sistēmu, procesu pieeju, procesu plānošanu, kā arī apzinātas metodes, ko autore pielietos ražošanas un kvalitātes sistēmas un to ietekmējošo faktoru novērtēšanai. Otrajā daļā veikta SIA “Fazer Latvija” kvalitātes sistēmas analīze atbilstoši standarta ISO 22000:2018 prasībām, pamatprocesa analīze, SVID analīze un uzņēmuma ekonomisko rādītāju novērtējums. Trešajā daļā veikta uzņēmuma pamatprocesa vērtību plūsmas analīze, izstrādāti rīki un pasākumi SIA “Fazer Latvija” darbības uzlabošanai. Noteikti pilnveides pasākumu ieviešanas termiņi un izmaksas kopējās sistēmas uzlabošanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – procesu sakārtošana uzņēmumā nodrošina atbilstošu dokumentu vadību, informācijas apmaiņu, lietderīgu datu ievākšanu un analīzi, kas ļauj uzņēmumam saprast katras neatbilstības cenu un sniedz iespēju ar preventīvām darbībām novērst vai līdz minimumam samazināt, iespējamo kļūdu rašanos.
Keywords Procesu pieeja, ražošanas vadīšana, kvalitāte, ražošana, plānošana
Keywords in English Process approach, production management, qualit, production, planning
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 26.05.2020 13:40:13