Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Ziemeļeiropas pilsētu zaļās ilgtspējas novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Environmental Sustainability of Cities in Northern Europe
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Maģistra darba “Ziemeļeiropas pilsētu zaļās ilgtspējas novērtējums” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” studente Alise Elksne. Darba vadītājs ir RTU BUNĪI pētnieks Mag. oec Kaspars Plotka. Darba mērķis ir balstoties uz teorētisko aspektu analīzi izpētīt un noteikt indikatorus pilsētvides zaļās ilgtspējas novērtēšanai, kā arī izstrādāt identifikatoru matricu, lai veiktu indikatoru izvērtēšanu. Maģistra darbs tiek strukturēts četrās daļās. Pirmajā daļā tiek izpētīts un aprakstīts ilgtspējīgas pilsētas teorētiskais ietvars, kā arī dažādas ilgtspējas attīstības formas. Darba otrajā daļā tiek veikta esošo zaļās pilsētas indeksu un indikatoru analīze. Trešajā daļā tiek identificēti indikatori pilsētvides zaļās ilgtspējas novērtēšanai, izveidots Ziemeļeiropas zaļās ilgtspējas indeksa modelis un izstrādāta pētījuma daļas metodoloģija. Darba ceturtajā daļā tiek veikta Ziemeļeiropas galvaspilsētu zaļās ilgtspējas novērtēšana pēc izveidotā Ziemeļeiropas zaļās ilgtspējas indeksa modeļa. Nobeigumā, tiek sniegti galvenie secinājumi un priekšlikumi par zaļās ilgtspējas raksturīgajām iezīmēm Ziemeļeiropas reģionā un par ilgtspējas indikatoru pielietošanu Ziemeļeiropas reģionā. Maģistra darba apjoms ir 98 lpp., t.sk. 26 tabulas, 7 attēli un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ilgtspēja, zaļā ilgtspēja, zaļā pilsēta, Ziemeļeiropas galvaspilsētas, ilgtspējas indikatori
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainability, green sustainability, green city, Northern European capitals, sustainability indicators
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2020 10:34:54