Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Ziemeļeiropas pilsētu zaļās ilgtspējas novērtējums
Title in English Assessment of the Environmental Sustainability of Cities in Northern Europe
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer Asoc.prof. T.Survilo
Abstract Maģistra darba “Ziemeļeiropas pilsētu zaļās ilgtspējas novērtējums” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” studente Alise Elksne. Darba vadītājs ir RTU BUNĪI pētnieks Mag. oec Kaspars Plotka. Darba mērķis ir balstoties uz teorētisko aspektu analīzi izpētīt un noteikt indikatorus pilsētvides zaļās ilgtspējas novērtēšanai, kā arī izstrādāt identifikatoru matricu, lai veiktu indikatoru izvērtēšanu. Maģistra darbs tiek strukturēts četrās daļās. Pirmajā daļā tiek izpētīts un aprakstīts ilgtspējīgas pilsētas teorētiskais ietvars, kā arī dažādas ilgtspējas attīstības formas. Darba otrajā daļā tiek veikta esošo zaļās pilsētas indeksu un indikatoru analīze. Trešajā daļā tiek identificēti indikatori pilsētvides zaļās ilgtspējas novērtēšanai, izveidots Ziemeļeiropas zaļās ilgtspējas indeksa modelis un izstrādāta pētījuma daļas metodoloģija. Darba ceturtajā daļā tiek veikta Ziemeļeiropas galvaspilsētu zaļās ilgtspējas novērtēšana pēc izveidotā Ziemeļeiropas zaļās ilgtspējas indeksa modeļa. Nobeigumā, tiek sniegti galvenie secinājumi un priekšlikumi par zaļās ilgtspējas raksturīgajām iezīmēm Ziemeļeiropas reģionā un par ilgtspējas indikatoru pielietošanu Ziemeļeiropas reģionā. Maģistra darba apjoms ir 98 lpp., t.sk. 26 tabulas, 7 attēli un 3 pielikumi.
Keywords Ilgtspēja, zaļā ilgtspēja, zaļā pilsēta, Ziemeļeiropas galvaspilsētas, ilgtspējas indikatori
Keywords in English Sustainability, green sustainability, green city, Northern European capitals, sustainability indicators
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 26.05.2020 10:34:54