Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide SIA "Felici"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and Improvement of non-conforming product control system in "Felici" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec., Arta Pīlēna
Anotācija Meikulāne G. (2020). Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide SIA “Felici”: Bakalaura darbs. Vadītājs Jānis Pildavs. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 7 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 19 avoti latviešu, 16 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi uz 6 lpp. Darba mērķis ir analizēt uzņēmuma neatbilstoša produkta kontroles sistēmu un izvērtējot neatbilstoša produkta rašanās iemeslus, izstrādāt priekšlikumus neatbilstoša produkta kontroles sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā tika veikta teorētiskās informācijas izpēte un analīze par neatbilstošu produktu, tā kontroles iespējām un neatbilstoša produkta samazināšanas metodēm. Otrajā darba daļā tika raksturots SIA “Felici” un tā darbība. Tika analizēta neatbilstošu produktu kontroles sistēma uzņēmumā, to rašanās iemesli un radītie riski. Trešajā darba daļā tika izstrādāti priekšlikumi neatbilstoša produkta kontroles sistēmas pilnveidei, tika izstrādāts priekšlikumu ieviešanas plāns un tika aprēķinātas priekšlikumu ieviešanas izmaksas un to ieguvumu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka uzņēmumā riskantākie procesi ir ražošanas un izejvielu piegāde, tāpēc uzņēmumam ir nepieciešams kontrolēt izejvielu un iepakojuma piegādes procesu, kur veikt pastiprinātu kontroli. Tāpat uzņēmumam ir iespēja attīstīties un jau izveidotās veidlapas ražošanas procesā modernizēt ar elektroniskām ierīcēm, kurās tiks ievadīta visa nepieciešamā informācija, kā rezultātā radīsies mazāk neatbilstošu produktu.
Atslēgas vārdi Neatbilstošs produkta kontroles sistēma, pārtikas nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Non-conforming product control system, food industry
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2020 23:20:17