Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide SIA "Felici"
Title in English "Analysis and Improvement of non-conforming product control system in "Felici" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Pildavs
Reviewer Mg.oec., Arta Pīlēna
Abstract Meikulāne G. (2020). Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide SIA “Felici”: Bakalaura darbs. Vadītājs Jānis Pildavs. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 7 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 19 avoti latviešu, 16 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi uz 6 lpp. Darba mērķis ir analizēt uzņēmuma neatbilstoša produkta kontroles sistēmu un izvērtējot neatbilstoša produkta rašanās iemeslus, izstrādāt priekšlikumus neatbilstoša produkta kontroles sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā tika veikta teorētiskās informācijas izpēte un analīze par neatbilstošu produktu, tā kontroles iespējām un neatbilstoša produkta samazināšanas metodēm. Otrajā darba daļā tika raksturots SIA “Felici” un tā darbība. Tika analizēta neatbilstošu produktu kontroles sistēma uzņēmumā, to rašanās iemesli un radītie riski. Trešajā darba daļā tika izstrādāti priekšlikumi neatbilstoša produkta kontroles sistēmas pilnveidei, tika izstrādāts priekšlikumu ieviešanas plāns un tika aprēķinātas priekšlikumu ieviešanas izmaksas un to ieguvumu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka uzņēmumā riskantākie procesi ir ražošanas un izejvielu piegāde, tāpēc uzņēmumam ir nepieciešams kontrolēt izejvielu un iepakojuma piegādes procesu, kur veikt pastiprinātu kontroli. Tāpat uzņēmumam ir iespēja attīstīties un jau izveidotās veidlapas ražošanas procesā modernizēt ar elektroniskām ierīcēm, kurās tiks ievadīta visa nepieciešamā informācija, kā rezultātā radīsies mazāk neatbilstošu produktu.
Keywords Neatbilstošs produkta kontroles sistēma, pārtikas nozare
Keywords in English Non-conforming product control system, food industry
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 25.05.2020 23:20:17