Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Rīgas Sociālā dienesta informācijas sistēmas kvalitātes novērtējums un pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Quality assessment and improvement of the Riga Social Service information system"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Guna Eglīte
Recenzents Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Anotācija Dortiņa S. Rīgas Sociālā dienesta informācijas sistēmas kvalitātes novērtējums un pilnveide: Maģistra darbs / S. Dortiņa, G. Eglīte. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2020. 94 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 26 tabulas, 4 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 16 avoti latviešu, 55 avoti angļu un 10 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi uz 13 lpp. Darba mērķis ir izvērtēt RSD dokumentu vadības, informācijas sagatavošanas un nodošanas procesus, iekšējo elektronisko dokumentu krātuvi un ar to saistītos ietekmes faktorus, lai sniegtu priekšlikumus informācijas sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā, izmantojot dažādus literatūras avotus, ir izpētīti informācijas un sistēmas jēdzieni, ka arī informācijas aprites sistēmas teorētiskie aspekti. Daļas ietvaros izpētīti dažādu risku vadības un kvalitātes metožu teorētiskie aspekti. Otrajā darba daļā izvērtēta RSD darbība, informācijas sistēma, kvalitātes vadības sistēma un izvērtēta integrētas vadības sistēmas ieviešanas iespējas. Izmantojot kvalitātes un risku vadības metodes, identificēti iespējami riski un iegūta detalizētāka informācija par to rašanas cēloņiem, kā arī dziļāk analizēts elektronisko dokumentu ievietošanas process IEDK. Trešajā darba daļā izstrādāti trīs iespējami informācijas sistēmas pilnveides priekšlikumi, aprēķinātas plānotas pilnveides priekšlikumu izstrādes izmaksas un aprakstīts RSD finansiālais un kvalitatīvais ieguvums no pilnveides priekšlikumu ieviešanas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Lai uzlabotu RSD informācijas sistēmas kopējo darbību ir nepieciešams pilnveidot divus sistēmas komponentus – iekšējo elektronisko dokumentu krātuvi un aktuālās informācijas sagatavošanas un nodošanas procesu, izstrādājot piedāvātas metodikas, procesu un komunikācijas pasākumu plānu.
Atslēgas vārdi Informācijas sistēma, RSD, FMEA, VSM, 5 kāpēc?, Delfu metode, kvalitātes vadības sistēmas audits, IVS,
Atslēgas vārdi angļu valodā Information system, RSS, FMEA, VSM, delphi technique, 5 whys, quality management system audit, IVS
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2020 19:25:38