Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Rīgas Sociālā dienesta informācijas sistēmas kvalitātes novērtējums un pilnveide"
Title in English "Quality assessment and improvement of the Riga Social Service information system"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Guna Eglīte
Reviewer Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Abstract Dortiņa S. Rīgas Sociālā dienesta informācijas sistēmas kvalitātes novērtējums un pilnveide: Maģistra darbs / S. Dortiņa, G. Eglīte. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2020. 94 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 26 tabulas, 4 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 16 avoti latviešu, 55 avoti angļu un 10 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi uz 13 lpp. Darba mērķis ir izvērtēt RSD dokumentu vadības, informācijas sagatavošanas un nodošanas procesus, iekšējo elektronisko dokumentu krātuvi un ar to saistītos ietekmes faktorus, lai sniegtu priekšlikumus informācijas sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā, izmantojot dažādus literatūras avotus, ir izpētīti informācijas un sistēmas jēdzieni, ka arī informācijas aprites sistēmas teorētiskie aspekti. Daļas ietvaros izpētīti dažādu risku vadības un kvalitātes metožu teorētiskie aspekti. Otrajā darba daļā izvērtēta RSD darbība, informācijas sistēma, kvalitātes vadības sistēma un izvērtēta integrētas vadības sistēmas ieviešanas iespējas. Izmantojot kvalitātes un risku vadības metodes, identificēti iespējami riski un iegūta detalizētāka informācija par to rašanas cēloņiem, kā arī dziļāk analizēts elektronisko dokumentu ievietošanas process IEDK. Trešajā darba daļā izstrādāti trīs iespējami informācijas sistēmas pilnveides priekšlikumi, aprēķinātas plānotas pilnveides priekšlikumu izstrādes izmaksas un aprakstīts RSD finansiālais un kvalitatīvais ieguvums no pilnveides priekšlikumu ieviešanas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Lai uzlabotu RSD informācijas sistēmas kopējo darbību ir nepieciešams pilnveidot divus sistēmas komponentus – iekšējo elektronisko dokumentu krātuvi un aktuālās informācijas sagatavošanas un nodošanas procesu, izstrādājot piedāvātas metodikas, procesu un komunikācijas pasākumu plānu.
Keywords Informācijas sistēma, RSD, FMEA, VSM, 5 kāpēc?, Delfu metode, kvalitātes vadības sistēmas audits, IVS,
Keywords in English Information system, RSS, FMEA, VSM, delphi technique, 5 whys, quality management system audit, IVS
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 25.05.2020 19:25:38