Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mērniecības pakalpojumu uzņēmuma klientu diversifikācijas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving the customer diversification of an Land Surveying Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Armands Auziņš, Asoc.profesors, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Matīss Krēže Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents, Dr. oec. Vladimirs Šatrevičs. Darba temats: Mērniecības pakalpojumu uzņēmuma klientu diversifikācijas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā daļa, pētījuma daļa, aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 24 tabulas, 1 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu, 7 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tika veikta uzņēmuma un, mērniecības nozarē strādājošo, konkurentu analīze, balstoties uz klientu pieprasījuma novērtēšanas kritērijiem. Pētījuma daļā tika veikta konkurentu cenu aptauja, reālam pasūtījumam, kā arī darbinieku aptauja, lai pētītu jaunu inovāciju iespējamību klientu diversifikācijai. Aprēķinu daļā tika izstrādāti, pamatoti un aprēķināti priekšlikumi, ar kuriem SIA „Latvijasmernieks.lv” var diversificēt klientu bāzi tālākajai uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais saraksts: Krēže, M. (2020).Mērniecības pakalpojumu uzņēmuma klientu diversifikācijas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs / Krēže, M., Šatrevičs, V. (2020). Rīga: RTU, UIVIIUVK, bakalaura profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 68 lpp. Atslēgas vārdi: diversifikācija, klienti, pakalpojums, cena, projekts.
Atslēgas vārdi diversifikācija, klienti, pakalpojums, cena, projekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā diversification, clients, service, price, project.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2020 15:05:20