Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mērniecības pakalpojumu uzņēmuma klientu diversifikācijas pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving the customer diversification of an Land Surveying Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Armands Auziņš, Asoc.profesors, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba autors: Matīss Krēže Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents, Dr. oec. Vladimirs Šatrevičs. Darba temats: Mērniecības pakalpojumu uzņēmuma klientu diversifikācijas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā daļa, pētījuma daļa, aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 24 tabulas, 1 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu, 7 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tika veikta uzņēmuma un, mērniecības nozarē strādājošo, konkurentu analīze, balstoties uz klientu pieprasījuma novērtēšanas kritērijiem. Pētījuma daļā tika veikta konkurentu cenu aptauja, reālam pasūtījumam, kā arī darbinieku aptauja, lai pētītu jaunu inovāciju iespējamību klientu diversifikācijai. Aprēķinu daļā tika izstrādāti, pamatoti un aprēķināti priekšlikumi, ar kuriem SIA „Latvijasmernieks.lv” var diversificēt klientu bāzi tālākajai uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais saraksts: Krēže, M. (2020).Mērniecības pakalpojumu uzņēmuma klientu diversifikācijas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs / Krēže, M., Šatrevičs, V. (2020). Rīga: RTU, UIVIIUVK, bakalaura profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 68 lpp. Atslēgas vārdi: diversifikācija, klienti, pakalpojums, cena, projekts.
Keywords diversifikācija, klienti, pakalpojums, cena, projekts.
Keywords in English diversification, clients, service, price, project.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 25.05.2020 15:05:20