Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Spēliskošanas izmantošana darbinieku apmācībā
Nosaukums angļu valodā Using Gamification for Employees Training
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Viktorija Babiča
Recenzents L. Kalniņa, Personāla vadītāja, KPMG Baltics SIA
Anotācija Noslēguma darba autors: Lolita Sekace Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Zin. asist., Mg. oce. Viktorija Babiča Noslēguma darba temats: Spēliskošanas izmantošana darbinieku apmācībā Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā daļa, teorētiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 14 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu un 37 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tika noteikta uzņēmuma uzņēmējdarbības efektivitāte un tika aprakstīti personāla vadīšanas un personāla mācību un attīstības procesi. Teorētiskajā daļa tika apskatīts spēliskošanas jēdziens un tā definīcija, kā arī profesionālās apmācības process un pieaugušo mācīšanās. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti un aprēķinātas projektu izmaksas un to ienesīgums. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Sekace, L., Babiča, V. (2020). Spēliskošanas izmantošana darbinieku apmācībā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 72 lpp.
Atslēgas vārdi Spēliskošana, spēles, darbinieku apmācība
Atslēgas vārdi angļu valodā Gamification, games, employee training
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2020 13:38:04