Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Spēliskošanas izmantošana darbinieku apmācībā
Title in English Using Gamification for Employees Training
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Viktorija Babiča
Reviewer L. Kalniņa, Personāla vadītāja, KPMG Baltics SIA
Abstract Noslēguma darba autors: Lolita Sekace Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Zin. asist., Mg. oce. Viktorija Babiča Noslēguma darba temats: Spēliskošanas izmantošana darbinieku apmācībā Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā daļa, teorētiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 14 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu un 37 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tika noteikta uzņēmuma uzņēmējdarbības efektivitāte un tika aprakstīti personāla vadīšanas un personāla mācību un attīstības procesi. Teorētiskajā daļa tika apskatīts spēliskošanas jēdziens un tā definīcija, kā arī profesionālās apmācības process un pieaugušo mācīšanās. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti un aprēķinātas projektu izmaksas un to ienesīgums. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Sekace, L., Babiča, V. (2020). Spēliskošanas izmantošana darbinieku apmācībā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 72 lpp.
Keywords Spēliskošana, spēles, darbinieku apmācība
Keywords in English Gamification, games, employee training
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 25.05.2020 13:38:04