Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības procesa kvalitātes novērtējums un pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Quality evaluation and improvement of the public buildings maintenance monitoring process"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Svetlana Mjakuškina
Recenzents Mg.oec., Maija Kavosa
Anotācija Griga K. Publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības procesa kvalitātes novērtējums un pilnveide: Maģistra darbs / K.Griga, S.Mjakuškina. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2020. 84 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā skaitā iekļauti 20 attēli, 23 tabulas, 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 25 avoti latviešu valodā un 69 avoti angļu valodā. Darba mērķis ir izvērtēt publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības veikšanas procesu un ar to saistītos ietekmes faktorus, lai sniegtu priekšlikumus, risinājumus minētā procesa pilnveidei Būvniecības valsts kontroles birojā. Pirmajā daļā darba ir veikt jēdzienu “ekspluatācija” un “uzraudzība”, analīzi nosakot atšķirības, kas pastāv starp abiem jēdzieniem; apskatīti procesu analīzes un risku vadības metodes teorētiskie aspekti; apzināts ekspluatācijas uzraudzības veikšanas process, tā mērķis un galvenie procesu ietekmējošie faktori; sniegts darba ietvaros pielietoto metožu apraksts. Otrajā daļā darba, izmantojot darba pirmajā daļā iegūto, veikta publisko būvju ekspluatācijas uzraudzības veikšanas procesa analīze, izstrādāta publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības veikšanas procesa plūsmas shēma, identificēti publisko būvju ekspluatācijas uzraudzības veikšanas procesu ietekmējošie faktori, veikts ietekmes faktoru novērtējums un analīze, izmantojot cēloņu un rezultātu diagrammu un FMEA. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: lai veiktu publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības procesa pilnveidi, ir jāveic detalizēta katra procesa posma izvērtēšana un iegūtie rezultāti ir jāskata savstarpējā kopsakarībā, jo tikai tā ir iespējams panākt, ka veiktie uzlabojumi ir ilgtspējīgi. Lai nodrošinātu, ka publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības process ir efektīvs, ir jāveic jauniegūtā procesa datu atkārtota pārskatīšana un procesa uzlabošana atbilstoši situācijai.
Atslēgas vārdi Procesa pilnveide, risku novērtēšana, kvalitātes kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā Process development, risk assessment, quality control
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2020 11:04:24