Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības procesa kvalitātes novērtējums un pilnveide"
Title in English "Quality evaluation and improvement of the public buildings maintenance monitoring process"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Svetlana Mjakuškina
Reviewer Mg.oec., Maija Kavosa
Abstract Griga K. Publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības procesa kvalitātes novērtējums un pilnveide: Maģistra darbs / K.Griga, S.Mjakuškina. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2020. 84 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā skaitā iekļauti 20 attēli, 23 tabulas, 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 25 avoti latviešu valodā un 69 avoti angļu valodā. Darba mērķis ir izvērtēt publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības veikšanas procesu un ar to saistītos ietekmes faktorus, lai sniegtu priekšlikumus, risinājumus minētā procesa pilnveidei Būvniecības valsts kontroles birojā. Pirmajā daļā darba ir veikt jēdzienu “ekspluatācija” un “uzraudzība”, analīzi nosakot atšķirības, kas pastāv starp abiem jēdzieniem; apskatīti procesu analīzes un risku vadības metodes teorētiskie aspekti; apzināts ekspluatācijas uzraudzības veikšanas process, tā mērķis un galvenie procesu ietekmējošie faktori; sniegts darba ietvaros pielietoto metožu apraksts. Otrajā daļā darba, izmantojot darba pirmajā daļā iegūto, veikta publisko būvju ekspluatācijas uzraudzības veikšanas procesa analīze, izstrādāta publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības veikšanas procesa plūsmas shēma, identificēti publisko būvju ekspluatācijas uzraudzības veikšanas procesu ietekmējošie faktori, veikts ietekmes faktoru novērtējums un analīze, izmantojot cēloņu un rezultātu diagrammu un FMEA. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: lai veiktu publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības procesa pilnveidi, ir jāveic detalizēta katra procesa posma izvērtēšana un iegūtie rezultāti ir jāskata savstarpējā kopsakarībā, jo tikai tā ir iespējams panākt, ka veiktie uzlabojumi ir ilgtspējīgi. Lai nodrošinātu, ka publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības process ir efektīvs, ir jāveic jauniegūtā procesa datu atkārtota pārskatīšana un procesa uzlabošana atbilstoši situācijai.
Keywords Procesa pilnveide, risku novērtēšana, kvalitātes kontrole
Keywords in English Process development, risk assessment, quality control
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 25.05.2020 11:04:24