Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA "Why Recycle"
Nosaukums angļu valodā "Manufacturing process analysis and improvement in "Why Recycle" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Aija Medne
Recenzents Mg.oec., Arta Pīlēna
Anotācija Luste R. (2020). Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA “Why Recycle”: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg. oec. A. Medne. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66. lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 9 tabulas. Literatūras un avotu sarakstā ievietoti 18. avots latviešu, 4 avoti angļu valodā. Darba mērķis ir novērtēt uzņēmuma ražošanas procesu, lai sniegtu priekšlikumus ražošanas procesa optimizācijai. Pirmajā darba daļā ir apskatīts ražošanas process no kvalitātes puses, kā arī apskatīti kvalitātes rīki ar kuriem var veikt ražošanas procesa uzlabojumus jeb pilnveidi. Otrajā darba daļā tika apskatīts un analizēts ražošanas process kopumā SIA “Why Recycle”. Kā arī tika meklēti un analizēti zudumi ražošanas procesā izmantojot kvalitātes rīkus. Trešajā darba daļā tika izstrādāts priekšlikumu saraksts, lai uzlabotu jeb pilnveidotu ražošanas procesu SIA “Why Recycle”, kā ari aprakstīt priekšlikumu ieviešanas plāni un ekonomiskais pamatojums. Veicot ražošanas procesa analīzi ar kvalitātes rīkiem, ir izveidots priekšlikuma saraksts 3 kategorijā – cilvēkresursu vadībā, tehnoloģiskie un ražošanas procesu uzlabošanai, kuru ieviešot uzņēmumā, tiktu pilnveidots un panākta augstāka efektivitāte ražošanas procesam. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Rakstot bakalaura darbu, autors secina, ka vislielākās grūtības un problēmas, SIA “Why Recycle” rodas tieši pie šķirošanas procesa. Tas tāpēc, ka šķirošanas procesā ir iesaistīts cilvēciskais faktors atšķirībā pret kopējo ražošanas procesu uzņēmumā. Autors savā darbā apraksta tādus nozīmīgus priekšlikumus kā darbinieku motivācijas sistēmas izveidi un ieviešanu uzņēmumā, izšķirotu izejvielu iegādi, kas tiek likta uz ražošanas lentes, uzņēmumā automatizēt šķirošanas procesu.
Atslēgas vārdi Ražošanas process, LEAN, 8 zudumu, 5 kāpēc metode, kvalitātes vadības sistēma ražošanas uzņēmumā, risku vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing process, LEAN, 8 wastes, 5 whys, quality management system in a manufacturing company, risk management
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2020 10:52:35