Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA "Why Recycle"
Title in English "Manufacturing process analysis and improvement in "Why Recycle" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aija Medne
Reviewer Mg.oec., Arta Pīlēna
Abstract Luste R. (2020). Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA “Why Recycle”: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg. oec. A. Medne. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66. lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 9 tabulas. Literatūras un avotu sarakstā ievietoti 18. avots latviešu, 4 avoti angļu valodā. Darba mērķis ir novērtēt uzņēmuma ražošanas procesu, lai sniegtu priekšlikumus ražošanas procesa optimizācijai. Pirmajā darba daļā ir apskatīts ražošanas process no kvalitātes puses, kā arī apskatīti kvalitātes rīki ar kuriem var veikt ražošanas procesa uzlabojumus jeb pilnveidi. Otrajā darba daļā tika apskatīts un analizēts ražošanas process kopumā SIA “Why Recycle”. Kā arī tika meklēti un analizēti zudumi ražošanas procesā izmantojot kvalitātes rīkus. Trešajā darba daļā tika izstrādāts priekšlikumu saraksts, lai uzlabotu jeb pilnveidotu ražošanas procesu SIA “Why Recycle”, kā ari aprakstīt priekšlikumu ieviešanas plāni un ekonomiskais pamatojums. Veicot ražošanas procesa analīzi ar kvalitātes rīkiem, ir izveidots priekšlikuma saraksts 3 kategorijā – cilvēkresursu vadībā, tehnoloģiskie un ražošanas procesu uzlabošanai, kuru ieviešot uzņēmumā, tiktu pilnveidots un panākta augstāka efektivitāte ražošanas procesam. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Rakstot bakalaura darbu, autors secina, ka vislielākās grūtības un problēmas, SIA “Why Recycle” rodas tieši pie šķirošanas procesa. Tas tāpēc, ka šķirošanas procesā ir iesaistīts cilvēciskais faktors atšķirībā pret kopējo ražošanas procesu uzņēmumā. Autors savā darbā apraksta tādus nozīmīgus priekšlikumus kā darbinieku motivācijas sistēmas izveidi un ieviešanu uzņēmumā, izšķirotu izejvielu iegādi, kas tiek likta uz ražošanas lentes, uzņēmumā automatizēt šķirošanas procesu.
Keywords Ražošanas process, LEAN, 8 zudumu, 5 kāpēc metode, kvalitātes vadības sistēma ražošanas uzņēmumā, risku vadība
Keywords in English Manufacturing process, LEAN, 8 wastes, 5 whys, quality management system in a manufacturing company, risk management
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 25.05.2020 10:52:35