Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Latvijas hemodialīzes procedūras devas parametru saistība ar Eiropas vadlīnijām
Nosaukums angļu valodā Hemodialysis procedure dose in Latvia compared to European guidlines
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Uldis Jaspers
Recenzents Dr. eng Doc. Vineta Zemīte, RTU, vineta.zemite@rtu.lv
Anotācija Hemodialīzes procedūrā aktuāls ir jautājums, ko nozīmē pietiekama dialīze un tās deva. Lai gan uz šo jautājumu joprojām nav viennozīmīgas atbildes, vairāku pētījumu rezultātā ir izstrādātas vadlīnijas. Tās rekomendē minimālās dialīzes devas prasības, kuru sasniegšana pierāda samazinātu mirstību starp pacientiem. Latvijā nav izstrādātas atsevišķas vadlīnijas un attiecīgi nav prasība veikt dialīzes devas novērtējumu – to veikt ir katra nefrologa individuāla izvēle. Darba mērķis ir noteikt, kādi ir hemodialīzes procedūras devas rādītāji Latvijā un veikt to salīdzinājumu ar Eiropas vadlīnijām. Lai izpildītu darba mērķi, veikta literatūras analīze par hemodialīzes devas noteikšanas metodēm un faktoriem, kas to ietekmē. Balstoties uz literatūras analīzi, izstrādāti pētījuma uzdevumi un stratēģija. Pēc stratēģijas izstrādes veikta dialīzes devas noteikšana Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 31.nodaļā retrospektīvi 2019. gadā un prospektīvi 2020. gadā no 6. līdz 12.janvārim. Iegūtie rezultāti analizēti, salīdzināti ar Eiropas vadlīnijām, un balstoties uz iegūtajiem rezultātiem izstrādāti secinājumi un rekomendācijas. Apkopojot datus par 276 procedūrām, aprēķināta eKt/V deva 255 procedūrās. No prospektīvi iegūtajiem datiem, 58% (24 no 41) pacienti ar nozīmējumu 3 reizes nedēļā nesaņem pietiekamu dialīzes devu; apvienojot analizētās procedūras pacientiem ar nozīmējumu 3 reizes nedēļā ar retrospektīvajiem datiem, minimālo devu 1,2 eKt/V nesasniedz 50% procedūru (101 no 202). No prospektīvi aplūkotajiem pacientiem, minimālo nedēļas procedūras laiku ( ≥720 min) sasniedz 34% (18 no 53) pacientiem, nedēļas devu stdKt/V 2,3 sasniedz 49% pacientu (26 no 53). Aprēķinot URR visās procedūrās, mazāk par 65% ir 36% (99 no 276) procedūras. Ar vērtību starp 65% un 70% URR norisinājušās 20% (55 no 276) procedūras. Vērtība >70% URR sasniegta 44% (122 no 276) procedūrās. Darbu veido 59 attēls, 7 tabulas, 118 lappuses no kurām 8 ir pielikums, un tajā izmantoti 48 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Dialīze, dialīzes deva, Kt/V, hemodialīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Dialysis, Dialysis dose, Kt/V, hemodialysis
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2020 10:22:53