Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Latvijas hemodialīzes procedūras devas parametru saistība ar Eiropas vadlīnijām
Title in English Hemodialysis procedure dose in Latvia compared to European guidlines
Department
Scientific advisor Uldis Jaspers
Reviewer Dr. eng Doc. Vineta Zemīte, RTU, vineta.zemite@rtu.lv
Abstract Hemodialīzes procedūrā aktuāls ir jautājums, ko nozīmē pietiekama dialīze un tās deva. Lai gan uz šo jautājumu joprojām nav viennozīmīgas atbildes, vairāku pētījumu rezultātā ir izstrādātas vadlīnijas. Tās rekomendē minimālās dialīzes devas prasības, kuru sasniegšana pierāda samazinātu mirstību starp pacientiem. Latvijā nav izstrādātas atsevišķas vadlīnijas un attiecīgi nav prasība veikt dialīzes devas novērtējumu – to veikt ir katra nefrologa individuāla izvēle. Darba mērķis ir noteikt, kādi ir hemodialīzes procedūras devas rādītāji Latvijā un veikt to salīdzinājumu ar Eiropas vadlīnijām. Lai izpildītu darba mērķi, veikta literatūras analīze par hemodialīzes devas noteikšanas metodēm un faktoriem, kas to ietekmē. Balstoties uz literatūras analīzi, izstrādāti pētījuma uzdevumi un stratēģija. Pēc stratēģijas izstrādes veikta dialīzes devas noteikšana Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 31.nodaļā retrospektīvi 2019. gadā un prospektīvi 2020. gadā no 6. līdz 12.janvārim. Iegūtie rezultāti analizēti, salīdzināti ar Eiropas vadlīnijām, un balstoties uz iegūtajiem rezultātiem izstrādāti secinājumi un rekomendācijas. Apkopojot datus par 276 procedūrām, aprēķināta eKt/V deva 255 procedūrās. No prospektīvi iegūtajiem datiem, 58% (24 no 41) pacienti ar nozīmējumu 3 reizes nedēļā nesaņem pietiekamu dialīzes devu; apvienojot analizētās procedūras pacientiem ar nozīmējumu 3 reizes nedēļā ar retrospektīvajiem datiem, minimālo devu 1,2 eKt/V nesasniedz 50% procedūru (101 no 202). No prospektīvi aplūkotajiem pacientiem, minimālo nedēļas procedūras laiku ( ≥720 min) sasniedz 34% (18 no 53) pacientiem, nedēļas devu stdKt/V 2,3 sasniedz 49% pacientu (26 no 53). Aprēķinot URR visās procedūrās, mazāk par 65% ir 36% (99 no 276) procedūras. Ar vērtību starp 65% un 70% URR norisinājušās 20% (55 no 276) procedūras. Vērtība >70% URR sasniegta 44% (122 no 276) procedūrās. Darbu veido 59 attēls, 7 tabulas, 118 lappuses no kurām 8 ir pielikums, un tajā izmantoti 48 literatūras avoti.
Keywords Dialīze, dialīzes deva, Kt/V, hemodialīze
Keywords in English Dialysis, Dialysis dose, Kt/V, hemodialysis
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 25.05.2020 10:22:53