Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Transporta pakalpojuma uzņēmuma darbības attīstības politikas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of transport service company development policy
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Mg. oec., K. Gorbunova, docente (prakt.)
Anotācija Maģistra darbs “Transporta pakalpojumu uzņēmuma darbības attīstības politikas izstrāde” ir veidots, lai analizētu pasažieru pārvadājumu uzņēmuma AS “Nordeka” iespējas dalībai iepirkumā “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”, kā arī lai noteiktu uzņēmuma attīstības politikas scenārijus. Analītiskajā darba daļā tiek runāts par attīstības politikas jēdzienu, kā arī to, kāda ir tās noteikšanas metodika. Aprakstīta arī pasažieru pārvadājumu nozares attīstība Latvijā līdz mūsdienām, pamatojot, kāpēc ir nepieciešams atklātais iepirkums. Autors atspoguļo pārvadājumu organizāciju citur Eiropā un pieskaras jomai raksturīgajiem tiesību aktiem, kā arī raksturo AS “Nordeka” izveidi un darbību reģionālo maršrutu tīklā, izmantojot arī dažādas darbības analīzes metodes. Lietišķā pētījuma daļā autors pieskaras metodēm, kādas plāno izmantot uzņēmuma stratēģijas noteikšanai, kā arī analizē iepirkuma priekšmetu – tehnisko piedāvājumu ar nolūku vērtēt uzņēmuma un citu esošo nozares dalībnieku gatavību kritēriju izpildei. Starp aplūkotajām metodēm ir TOWS un SPACE matrica, kā piemēri tiek apskatīti, pielietojot tās uz citiem pasaulē pazīstamiem uzņēmumiem, lai uzskatāmāk parādītu noteikto scenāriju ietekmi uz tiem. Pētījuma aprēķinu daļā autors veic triju iepriekš noteiktu ekspertu interviju, tādējādi gūstot datus faktoru noteikšanai TOWS un SPACE matricā. Nosakot īstenojamo stratēģiju, autors piedāvā iespējamos attīstības scenārijus un iespējas, tās matemātiski aprēķinot un atspoguļojot ieviešamo pasākumu lietderību. Darba apjoms ir 122 lappuses, 13 attēli, 16 tabulas, 40 formulas, 72 literatūras avots un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Transports, pasažieru pārvadājumu uzņēmums, attīstības politika, politikas izstrāde, stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Transport, passenger carriage company, development policy, development of policy, strategy
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2020 18:43:28