Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Transporta pakalpojuma uzņēmuma darbības attīstības politikas izstrāde
Title in English Development of transport service company development policy
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Mg. oec., K. Gorbunova, docente (prakt.)
Abstract Maģistra darbs “Transporta pakalpojumu uzņēmuma darbības attīstības politikas izstrāde” ir veidots, lai analizētu pasažieru pārvadājumu uzņēmuma AS “Nordeka” iespējas dalībai iepirkumā “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”, kā arī lai noteiktu uzņēmuma attīstības politikas scenārijus. Analītiskajā darba daļā tiek runāts par attīstības politikas jēdzienu, kā arī to, kāda ir tās noteikšanas metodika. Aprakstīta arī pasažieru pārvadājumu nozares attīstība Latvijā līdz mūsdienām, pamatojot, kāpēc ir nepieciešams atklātais iepirkums. Autors atspoguļo pārvadājumu organizāciju citur Eiropā un pieskaras jomai raksturīgajiem tiesību aktiem, kā arī raksturo AS “Nordeka” izveidi un darbību reģionālo maršrutu tīklā, izmantojot arī dažādas darbības analīzes metodes. Lietišķā pētījuma daļā autors pieskaras metodēm, kādas plāno izmantot uzņēmuma stratēģijas noteikšanai, kā arī analizē iepirkuma priekšmetu – tehnisko piedāvājumu ar nolūku vērtēt uzņēmuma un citu esošo nozares dalībnieku gatavību kritēriju izpildei. Starp aplūkotajām metodēm ir TOWS un SPACE matrica, kā piemēri tiek apskatīti, pielietojot tās uz citiem pasaulē pazīstamiem uzņēmumiem, lai uzskatāmāk parādītu noteikto scenāriju ietekmi uz tiem. Pētījuma aprēķinu daļā autors veic triju iepriekš noteiktu ekspertu interviju, tādējādi gūstot datus faktoru noteikšanai TOWS un SPACE matricā. Nosakot īstenojamo stratēģiju, autors piedāvā iespējamos attīstības scenārijus un iespējas, tās matemātiski aprēķinot un atspoguļojot ieviešamo pasākumu lietderību. Darba apjoms ir 122 lappuses, 13 attēli, 16 tabulas, 40 formulas, 72 literatūras avots un 1 pielikums.
Keywords Transports, pasažieru pārvadājumu uzņēmums, attīstības politika, politikas izstrāde, stratēģija
Keywords in English Transport, passenger carriage company, development policy, development of policy, strategy
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 24.05.2020 18:43:28