Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tiešsaistes azartspēļu pakalpojuma uzņēmuma stratēģija
Nosaukums angļu valodā Strategy of Online Gambling Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Leonards Budņiks
Recenzents Mg. oec., A. Mihņenoka, lektore
Anotācija Āboliņa L. Tiešsaistes azartspēļu pakalpojuma uzņēmuma stratēģija: Maģistra darbs/ Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2020. – 101 lpp.. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas: analītiskā, lietišķā pētījuma, pētījuma aprēķinu daļa, un secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 101 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 14 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 82 avoti latviešu, angļu un spāņu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt tiešsaistes azartspēļu pakalpojuma nozari un tiešsaistes azartspēļu pakalpojuma uzņēmuma darbību, lai noteiktu turpmāko tā darbības stratēģiju. Analītiskajā daļā tiek īsi raksturots pētījuma objekts, izveidota biznesa modeļa kanva, kā arī analizēta uzņēmuma ārējā vide. Analizēta tiešsaistes azartspēļu nozare, tās attīstības tendences un sociālais aspekts, veikta nozares normatīvā regulējuma un konkurentu izpēte. Izveidotas Portera 5 spēku un PESTEL analīzes. Lietišķajā pētījumu daļā veikta teorētiskās literatūras analīze par stratēģisko vadīšanu, izaugsmes un ieejas jaunos tirgos stratēģiju analīze, un vērtēta to iespēja piemērošanai tiešsaistes azartspēļu nozares uzņēmumam. Veikta aptauja, un izstrādāta procesa shēma tiešsaistes azartspēļu nozares uzņēmuma ieejai jaunos tirgos. Pētījuma aprēķinu daļā veikta tiešsaistes azartspēļu nozares uzņēmuma finanšu un SVID analīze, izstrādātas TOWS un SPACE matricas. Veikta mērķa tirgus analīze un noteikšana, izveidota ieejas jaunā tirgū stratēģija, aprēķināti izdevumi, noteikta cenu politika un prognozēti ieguvumi ieejai jaunā tirgū. Darbā secināts, ka tiešsaistes azartspēļu nozares uzņēmumam jāīsteno ieejas jaunos regulētos tirgos stratēģija. Izvirzīts priekšlikums uzņēmuma ieejai Latīņamerikas tirgū, sākotnēji Kolumbijā, pārraidot pakalpojumus no esošās Spānijas studijas.
Atslēgas vārdi Stratēģija, ieeja jaunā tirgū, tiešsaistes azartspēļu nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategy, new market entry , online gambling
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2020 11:46:49