Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tiešsaistes azartspēļu pakalpojuma uzņēmuma stratēģija
Title in English Strategy of Online Gambling Service Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Leonards Budņiks
Reviewer Mg. oec., A. Mihņenoka, lektore
Abstract Āboliņa L. Tiešsaistes azartspēļu pakalpojuma uzņēmuma stratēģija: Maģistra darbs/ Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2020. – 101 lpp.. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas: analītiskā, lietišķā pētījuma, pētījuma aprēķinu daļa, un secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 101 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 14 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 82 avoti latviešu, angļu un spāņu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt tiešsaistes azartspēļu pakalpojuma nozari un tiešsaistes azartspēļu pakalpojuma uzņēmuma darbību, lai noteiktu turpmāko tā darbības stratēģiju. Analītiskajā daļā tiek īsi raksturots pētījuma objekts, izveidota biznesa modeļa kanva, kā arī analizēta uzņēmuma ārējā vide. Analizēta tiešsaistes azartspēļu nozare, tās attīstības tendences un sociālais aspekts, veikta nozares normatīvā regulējuma un konkurentu izpēte. Izveidotas Portera 5 spēku un PESTEL analīzes. Lietišķajā pētījumu daļā veikta teorētiskās literatūras analīze par stratēģisko vadīšanu, izaugsmes un ieejas jaunos tirgos stratēģiju analīze, un vērtēta to iespēja piemērošanai tiešsaistes azartspēļu nozares uzņēmumam. Veikta aptauja, un izstrādāta procesa shēma tiešsaistes azartspēļu nozares uzņēmuma ieejai jaunos tirgos. Pētījuma aprēķinu daļā veikta tiešsaistes azartspēļu nozares uzņēmuma finanšu un SVID analīze, izstrādātas TOWS un SPACE matricas. Veikta mērķa tirgus analīze un noteikšana, izveidota ieejas jaunā tirgū stratēģija, aprēķināti izdevumi, noteikta cenu politika un prognozēti ieguvumi ieejai jaunā tirgū. Darbā secināts, ka tiešsaistes azartspēļu nozares uzņēmumam jāīsteno ieejas jaunos regulētos tirgos stratēģija. Izvirzīts priekšlikums uzņēmuma ieejai Latīņamerikas tirgū, sākotnēji Kolumbijā, pārraidot pakalpojumus no esošās Spānijas studijas.
Keywords Stratēģija, ieeja jaunā tirgū, tiešsaistes azartspēļu nozare
Keywords in English Strategy, new market entry , online gambling
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 23.05.2020 11:46:49