Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla vadības pilnveidošanas projekts personāla atlases un nomas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Personnel Management at Recruitment and Staff Leasing Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents Armands Kalniņš, Mg.paed., Alberta koledžas lektors
Anotācija Noslēguma darba autors: Dace Dārziņa Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Prakt. Doc., Mg. oec. Līga Kamola Noslēguma darba temats: Personāla vadības pilnveidošanas projekts personāla atlases un nomas uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 124 lpp., tajā iekļauti 34 attēli, 14 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu, 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā izpētīti gan teorētiskie, gan faktiskie personālatlases uzņēmuma un tā mātes uzņēmumu grupas cilvēkresursu vadības procesi, loma un funkcijas. Veikta kvalitatīvā un kvantitatīvā novērtēšana interviju un anketēšanas veidā. Darbā izvērtēta vadības procesu loma un nozīme darba mērķu un uzdevumu kvalitātes uzlabošanā, kas tieši ietekmē peļņu un attīstību. Izpētītā informācija par vadības procesu uzlabošanu attiecināma uz jebkuru mazu, vidēju un lielu uzņēmumu un izmantojama to peļņas palielināšanā. Izdarīti galvenie secinājumi un priekšlikumi, kas palīdzētu palielināt uzņēmuma peļņu un darba kvalitāti. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Dārziņa, D., Kamola, L. (2020). Personāla vadības pilnveidošanas projekts personāla atlases un nomas uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 124 lpp.
Atslēgas vārdi Personālvadība, atlase, novērtēšana, mācības
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel management, recruitment, evaluation, training
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2020 13:41:52