Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla vadības pilnveidošanas projekts personāla atlases un nomas uzņēmumā"
Title in English "Project on Improvement of Personnel Management at Recruitment and Staff Leasing Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer Armands Kalniņš, Mg.paed., Alberta koledžas lektors
Abstract Noslēguma darba autors: Dace Dārziņa Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Prakt. Doc., Mg. oec. Līga Kamola Noslēguma darba temats: Personāla vadības pilnveidošanas projekts personāla atlases un nomas uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 124 lpp., tajā iekļauti 34 attēli, 14 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu, 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā izpētīti gan teorētiskie, gan faktiskie personālatlases uzņēmuma un tā mātes uzņēmumu grupas cilvēkresursu vadības procesi, loma un funkcijas. Veikta kvalitatīvā un kvantitatīvā novērtēšana interviju un anketēšanas veidā. Darbā izvērtēta vadības procesu loma un nozīme darba mērķu un uzdevumu kvalitātes uzlabošanā, kas tieši ietekmē peļņu un attīstību. Izpētītā informācija par vadības procesu uzlabošanu attiecināma uz jebkuru mazu, vidēju un lielu uzņēmumu un izmantojama to peļņas palielināšanā. Izdarīti galvenie secinājumi un priekšlikumi, kas palīdzētu palielināt uzņēmuma peļņu un darba kvalitāti. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Dārziņa, D., Kamola, L. (2020). Personāla vadības pilnveidošanas projekts personāla atlases un nomas uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 124 lpp.
Keywords Personālvadība, atlase, novērtēšana, mācības
Keywords in English Personnel management, recruitment, evaluation, training
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 22.05.2020 13:41:52