Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Fotoelektronu emisijas spektrometra priekšvakuuma sistēmas modernizācija
Nosaukums angļu valodā Modernization of the coarse vacuum system for photoelectron emission spectrometer
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Jurijs Dehtjars
Recenzents RTU Prof. vadošais pētnieks, Dr. hab. eng, Viktors Mironovs, Viktors.Mironovs@rtu.lv
Anotācija Bakalaura darba mērķis bija izpētīt elektrona izejas darbu atkarībā no metālisko nanodaļiņu izmēra. Bakalaura darba izvirzīta mērķa sasniegšanai tika veikts literatūras apskats par metāla nanodaļiņu izmēra iespējamo ietekmi uz elektrona izejas darbu, par prasībām priekš radiācijas aizsardzības materiāliem. Tika izstrādāta elektrona izejas darba pētījuma metodoloģija atkarībā no nanodaļiņu izmēriem, kā arī elektrona izejas darba pētījumā izmantoto materiālu un aparatūras pamatojums un apraksts. Saskaņa ar izvirzīto mērķi un vadoties pēc noteiktām metodēm katram pētījuma paraugam tika veikti fotoelektronu emisijas mērījumi. Iegūtie dati no izmērītiem spektriem tika apstrādāti, tika novērtēti mērījumu rezultāti un nenoteiktības. Par sasniegtiem rezultātiem, tika izdarīti secinājumi un dotas rekomendācijas par rezultātu izmantošanu priekš radiācijas aizsardzības materiāliem un turpmākajiem elektrona izejas darba pētījumiem. Bakalaura darba izstrādes rezultātā pirmo reizi tika pētīts kā metālisko nanodaļiņu izmērs ietekmē elektrona izejas darbu. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no 8 nodaļām un 11 apakšnodaļām, kopējais apjoms ir 75 lapas. Bakalaura darbā ir iekļauti 59 attēli, 23 tabulas un 16 pielikumi uz 31 lapām. Darbā tika izmantotas 49 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Elektrona izejas darbs, nanodaļiņas, metāls, radiācijas aizsardzība, fotoelektronu emisija, elektronvolts
Atslēgas vārdi angļu valodā Electron work function, nanoparticles, metals, radiation protection, photoelectric emission, electronvolt
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2020 12:42:48